Documents needed for registration of .hr domain

NOTE: For users whose data is available in online registries, it is not necessary to submit a decision when registering a domain. Other users should attach a decision about their activity issued by the competent institution. Some examples of decisions can be found below.

Sudski registar Trgovačkog suda online registar trgovačka društva, ustanove, zadruge, gospodarska interesna udruženja, trgovci pojedinci i podružnice inozemnih trgovačkih društava
Registar Ministarstva uprave online registar udruge, političke stranke, fundacije, zaklade, vijeća nacionalnih manjina
Registar umjetničkih organizacija Ministarstva kulture Rješenje o upisu u Registar umjetničkih organizacija umjetničke organizacije
Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma online registar turističke zajednice
Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj Središnji državni ured za upravu online registar vjerske zajednice
Središnji državni ured za upravu online registar crkvene pravne osobe
Obrtni registar Ministarstva gospodarstva online registar obrtnici
Ministarstvo zdravstva Rješenje za obavljanje privatne prakse u djelatnosti zdravstva doktori i ostali djelatnici u zdravstvu
Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, Upisnik Zajedničkih odvjetničkih ureda Hrvatske odvjetničke komore online registar odvjetnici, zajednički odvjetnički uredi
Registar Saveza artista Hrvatske Članska iskaznica Saveza artista Hrvatske magičari, jogi, akrobati i ostali artisti
Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu Ureda za turizam Rješenje za obavljanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu ugostitelji
Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika Potvrda o profesionalnom bavljenju samostalnom umjetničkom djelatnošću samostalni umjetnici
Hrvatska glazbena unija Potvrda o članstvu Hrvatske glazbene unije glazbenici, izvođači i drugi glazbeno-scenski djelatnici
Hrvatsko društvo filmskih umjetnika Potvrda o obavljanju samostalne profesionalne djelatnosti filmskog djelatnika filmski djelatnici
Registar Hrvatskog kinološkog Saveza Rješenje o registraciji uzgajivačnice pasa uzgajivači pasa
Savez felinoloških društava Hrvatske Rješenje o registraciji uzgajivačnice mačaka uzgajivači mačaka
Ministarstvo financija Odobrenje za rad Ministarstva financija porezni savjetnici
Uredi državne uprave u županijama Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava poljoprivredni proizvođači
Hrvatska javnobilježnička komora online registar javni bilježnici
Hrvatska komora inženjera građevinarstva online registar ovlašteni inženjeri građevinarstva
Hrvatska komora arhitekata online registar ovlašteni arhitekti
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Uvjerenje o upisu u Evidenciju fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost fizičke osobe koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost
Središnji državni ured za šport Rješenje o upisu u Registar športskih djelatnosti koje se obavljaju samostalnim radom fizičke osobe koje samostalnim radom obavljaju športske djelatnosti
Hrvatska psihološka komora Rješenje o upisu u imenik psihologa psiholozi koji obavljaju privatnu praksu
-- Osobna iskaznica ili putovnica fizičke osobe