Sporovi (Arbitraže)

Ako je domena već registrirana od strane treće osobe, a smatrate da se time krši Vaše pravo, možete pokrenuti arbitražni postupak ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. da je ime domene isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak);
 2. zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu;
 3. da korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvog naziva;
 4. da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelima savjesnosti i poštenja.

Arbitražni postupak vodi arbitar pojedinac kojeg imenuje Povjerenstvo za upravljanje .hr domenoms liste arbitara. Listu arbitara donosi Upravno vijeće CARNET-a, na prijedlog Povjerenstva. Na listi su stručnjaci s područja prava i područja informacijskih tehnologija

Arbitražni postupak vodi se prema "Arbitražnim pravilima za rješavanje sporova o domenama" koja su sastavni dio Pravilnika o ustrojstvu i upravljanje vršnom nacionalnom internetskom domenom (članci 32. - 56.).


Arbitražni postupak

 1. Popuniti i ovjeriti Zahtjev za pokretanjem arbitražnog postupka;
 2. Uz Zahtjev priložiti:
  • Dokaze za navode o razlozima podnošenja Zahtjeva. Ako je tekst navoda opsežan te zahtijeva razradu argumenata na više stranica, podnositelj Zahtjeva ga može priložiti kao poseban podnesak;
  • Dokaze o pokušajima podnositelja Zahtjeva da postigne mirno rješenje spora;
  • Informacije o eventualnim drugim postupcima (sudski, upravni ili arbitražni) koji su vođeni ili se vode o predmetu spora ili u vezi s njime;
  • Potvrdu o uplati predujma troškova arbitražnog postupka.

  Svu relevantnu dokumentaciju koja nije podnesena u elektroničkom obliku podnositelj je dužan dostaviti u tri primjerka, jer će se u protivnom smatrati da dokumentacija nije niti bila podnesena. Ako u postupku sudjeluje više stranaka, broj primjeraka se povećava tako da po primjerak bude raspoloživ za svaku od protivnih stranaka, arbitra i arhivu Povjerenstva.
 3. Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka, zajedno s potrebnom dodatnom dokumentacijom, dostavlja se elektroničkom poštom na adresu registar@domene.hr i pismenim putem (kao pismovna pošiljka ili putem urudžbenog zapisnika) na adresu:

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET
  Josipa Marohnića 5
  10000 ZAGREB
 1. Po primitku potpune dokumentacije Povjerenstvo imenuje arbitra s liste arbitara;
 2. Sva dokumentacija šalje se arbitru i strankama uključenim u arbitražu;
 3. Arbitar donosi odluku autonomno i odluka arbitra je izvršna i obvezujuća.

Postupak se mora okončati najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje predmeta arbitru.

Prilikom podnošenja zahtjeva za pokretanje arbitražnog postupka, podnositelj uplaćuje naknadu za upis i predujam naknade arbitra u skladu s cjenikom koju na prijedlog Povjerenstva donosi Upravno vijeće CARNET-a.

Naknada za provođenje arbitražnog postupka iznosi 2600 kn.

Prilikom uplate predujma troškova arbitražnog postupka, podnositelj treba upisati sljedeće podatke:

Primatelj/U korist računa: Državni proračun RH, CARNET, J. Marohnića 5, 10000 Zagreb
Svrha doznake: Predujam troškova arbitražnog postupka
Model: 63
Broj računa: 1001005-1863000160
IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj odobrenja: 5673-21852-848991044
Iznos: 2600 kn