Upravljanje globalnim domenskim Internet prostorom, kao i sustavom središnjih poslužitelja koji osiguravaju funkcioniranje DNS (Domain Name System) sustava, ostvaruje se kroz nezavisnu organizaciju ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET od 1993. godine upravlja nacionalnom domenom Republike Hrvatske (.hr). .hr domene se registriraju u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

BROJ REGISTRIRANIH .HR DOMENA: 121385

SLUŽBA ZA KORISNIKE

TELEFON: 01 6661 555
E-MAIL: helpdesk@carnet.hr

Vijesti

ICANN74 Policy Forum

CANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) zajednica okupila se na 74. forumu održanom u Hagu od 13. do 16. lipnja 2022. godine. Događanje hibridnog karaktera omogućilo je uživo i online praćenje tematskih cjelina iz područja kibernetičke sigurnosti, strateškog i operativnog planiranja, novih politika i procedura generičkih domena te prioriteta zajednice.

Neprofitna organizacija ICANN osnovana 1998. godine ima za cilj osigurati stabilan, siguran i jedinstven globalni internet. Članovi iz cijeloga svijeta čine zajednicu koja razvija i uređuje politike za osiguravanje sigurnosti, stabilnosti i otpornosti interneta i podržava višedionički model za donošenje politika. ICANN organizacija svojim članovima pruža jednake prilike aktivnog sudjelovanja u važnim političkim pitanjima.

CARNET sudjelovao na CENTR sastanku Jamboree 2022

Registar .hr domena sudjelovao je na Jamboree 2022 sastanku u organizaciji CENTR-a (Council of European National Top Level Domain Registries) od 31. svibnja do 2. lipnja 2022. u Pragu. Na događanju je sudjelovalo više od 190 sudionika uživo i više od 90 online.

Ovogodišnje je događanje obuhvatilo teme zlouporabe DNS-a, verifikacije i validacije korisnika, crawlinga internetskih stranica, NIS 2 direktive, DNSSEC-a i druge iz područja kibernetičke sigurnosti. Uz formalni program, Jamboree pruža izvrsnu priliku za razmjenu iskustava i primjera dobrih praksi između registara i registrara iz razliičitih zemalja.

Imenovano novo Povjerenstvo za upravljanje .hr domenom

Nakon javnog poziva za iskaz interesa kandidata za imenovanje članica i članova Povjerenstva za upravljanje domenom .hr, objavljenog na internetskim stranicama CARNET-a, Upravno vijeće CARNET-a imenovalo je sljedeći sastav:

  • dr. sc. Gordan Gledec
  • dr. sc. Marko Jurić
  • Matija Nalis
  • Krunoslav Tušek
  • Anamarija Sorić Ćustić.

  • Povjerenstvo je imenovano 1. lipnja 2022. godine na mandatno razdoblje od četiri godine.

    BROJ DOMENA PO GODINAMA

    BROJ DOMENA PO TIPU