O domenama

Pojedini elementi globalnog informacijskog prostora, npr. pojedini WWW (web) poslužitelji, pojedina računala ili pojedine osobe danas su prepoznatljivi na Internetu po svojem nazivu (npr. www.carnet.hr) ili elektroničkoj adresi (npr. ivan.horvat@carnet.hr). Ključni dio svakog takvog naziva ili adrese uvijek čini Internet domena (npr. carnet.hr).

Osnovna načela organizacije Internet domenskog sustava (DNS - Domain Name System) ostala su nepromijenjena od samih početaka pa do danas (vidi RFC 1591). Internet domene organizirane su hijerarhijski. Unutar pojedine domene registriraju se i aktiviraju poddomene - tj. domene nižih razina. Iako se sustav domena danas intenzivno razvija i mijenja, broj vršnih (TLD - top-level domain) domena je relativno mali naspram broja poddomena. Najpoznatije vršne domene su općeg (globalnog) tipa, kao "com", "org" i "net".

Većina vršnih domena danas su tzv. nacionalne vršne domene (ccTLD - country code TLD), koje su dodijeljene pojedinim ustanovama unutar pojedinih država, s ciljem da se te ustanove brinu za organizaciju i upravljanje nacionalnim domenskim Internet prostorom, tj. za registriranje i aktiviranje sekundarnih domena unutar tih vršnih domena. Nacionalnim domenama dodjeljuju se imena prema dvoslovnim oznakama država po ISO standardu (ISO-3166).

Za razliku od općih (globalnih) domena čije upravljanje može biti utemeljeno isključivo na nekom globalnom (npr. tržišnom) načelu, nacionalne domene su temeljni element nacionalnog bogatstva i suvereniteta svake države, temelj njezine prepoznatljivosti u virtualnom svijetu, te upravljanje i uporaba tih domena podrazumijeva visok stupanj odgovornosti i poštivanje različitih interesa svih zainteresiranih strana.

Upravljanje globalnim imeničkim (domenskim) Internet prostorom, kao i sustavom središnjih (root) poslužitelja koji osiguravaju funkcioniranje DNS sustava, danas se ostvaruje kroz nezavisnu organizaciju Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), koja je poslove upravljanja preuzela od tijela poznatog kao Internet Assigned Number Authority (IANA). IANA je Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET 1993. godine dodijelila na upravljanje vršnu "hr" domenu - nacionalnu domenu Republike Hrvatske. CARNET prati aktualne procese razvoja DNS sustava i trendove u svijetu vezane uz upravljanje domenskim prostorom koji se odvijaju prije svega kroz ICANN te sudjeluje u tim procesima kao članica udruge Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR).

Osim otvaranja novih vršnih domena općeg (globalnog) tipa, koje je već pokrenuto kroz ICANN, na današnji dan su također izuzetno važna pitanja zaštite intelektualnog vlasništva na Internetu, pa tako i u nazivima Internet domena. Osim unutar ICANN-a čitav niz aktivnosti vezan uz pitanja zaštite intelektualnog vlasništva odvija se unutar World Intellectual Property Organization (WIPO).