Registracija domena

Besplatnu .hr domenu mogu registrirati:

besplatna .hr logo
  • pravne osobe (trgovačka društva, udruge, političke stranke i ostale organizacije s pravnom osobnošću) registrirane u RH;
  • fizičke osobe koje obavljaju registriranu samostalnu djelatnost u RH (obrtnici, umjetnici, liječnici i sl)...

Svaki korisnik ima pravo na samo jednu besplatnu domenu.

Prema članku 19. Pravilnika, naziv domene za pravne osobe mora sadržavati jednu od mogućnosti:

  • registrirano ime ili
  • registrirano skraćeno ime ili
  • skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog registriranog imena.

Prema članku 20. Pravilnika, naziv domene za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mora sadržavati jednu od mogućnosti:

  • registrirano ime ili
  • registrirano skraćeno ime ili
  • skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog registriranog imena ili
  • naznaku djelatnosti te ime, prezime ili ime i prezime.

Napomena: kod registracije domena s dijakritičkim znakovima postoji mogućnost da pojedini softveri (npr. stariji e-mail klijenti ili web preglednici) ne podržavaju dijakritičke znakove pa se radi toga naziv domene neće prikazivati na identičan način kako je registriran.

Registriraj