O domenama

Elementi globalnog informacijskog prostora, poput pojedinih internetskih poslužitelja, računala ili osoba danas su prepoznatljivi na internetu po svojem nazivu (www.carnet.hr) ili e-mail adresi (ivan.horvat@carnet.hr). Ključni dio svakog takvog naziva ili adrese uvijek čini internetska domena (npr. carnet.hr).

Osnovna načela organizacije internetskog domenskog sustava (DNS - Domain Name System) ostala su nepromijenjena od samih početaka pa do danas (vidi RFC 1591). Internetske domene organizirane su hijerarhijski. Unutar pojedine domene registriraju se i aktiviraju poddomene - domene nižih razina. Iako se sustav domena danas intenzivno razvija i mijenja, broj vršnih (TLD - top-level domain) domena je relativno mali naspram broja poddomena. Najpoznatije vršne domene su općeg (globalnog) tipa, kao "com", "org" i "net".

Većina vršnih domena danas su tzv. nacionalne vršne domene (ccTLD - country code TLD), koje su dodijeljene pojedinim ustanovama unutar pojedinih država, s ciljem da se te ustanove brinu za organizaciju i upravljanje nacionalnim domenskim internetskim prostorom, odnosno za registriranje i aktiviranje sekundarnih domena unutar tih vršnih domena. Nacionalnim domenama dodjeljuju se imena prema dvoslovnim oznakama država po ISO standardu (ISO-3166).

Za razliku od općih domena čije upravljanje može biti utemeljeno isključivo na nekom globalnom (npr. tržišnom) načelu, nacionalne domene temeljni su element nacionalnog bogatstva i suvereniteta svake države, odnosno temelj su prepoznatljivosti u virtualnom svijetu. Upravljanje i uporaba tih domena podrazumijeva visok stupanj odgovornosti i poštivanje različitih interesa svih zainteresiranih strana.

Globalnim imeničkim (domenskim) internetskim prostorom, kao i sustavom središnjih (root) poslužitelja koji osiguravaju funkcioniranje DNS sustava, upravlja nezavisna organizacija Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Poslove upravljanja preuzela je od tijela Internet Assigned Number Authority (IANA), koje je 1993. godine CARNET-u dodijelilo upravljanje vršnom "hr" domenom - nacionalnom domenom Republike Hrvatske. CARNET prati aktualne procese razvoja DNS sustava i trendove u svijetu vezane uz upravljanje domenskim prostorom, koji se odvijaju prije svega kroz ICANN, te sudjeluje u procesima kao članica udruge Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR).

Osim otvaranja novih vršnih domena općeg tipa, izuzetno je važna i zaštita intelektualnog vlasništva na internetu, pa tako i u nazivima internetskih domena. Velik broj aktivnosti na temu zaštite intelektualnog vlasništva odvija se unutar ICANN i World Intellectual Property Organization (WIPO) zajednica.