Brisanje domene

Brisanje besplatnih domena obavlja se online postupkom na sljedeći način:

  1. na stranici za administraciju domene upiše se naziv domene
  2. na narednoj web formi odabere se opcija da se autorizacijski link šalje korisniku domene
  3. korisnik domene e-mailom će primiti autorizacijski link i klikom na link otvara se sučelje za administraciju domene
  4. zahtjev za brisanjem domene pokreće se klikom na link "Zatraži brisanje domene"
  5. svim kontaktima vezanim uz domenu bit će poslana automatska obavijest da je zatraženo brisanje domene
  6. 15 dana od zaprimanja zahtjeva domena će biti deaktivirana, a bit će obrisana za 30 dana od zaprimanja zahtjeva

Za domenu koju se postavi u status brisanja prateći upute iznad moguće je poslati zahtjev za ubrzanim brisanjem na e-mail adresu helpdesk@carnet.hr, uz napomenu da zahtjev mora biti dostavljen s e-mail adrese korisnika domene.

Domenu nije potrebno ubrzano obrisati ako želite registrirati novi naziv besplatne domene, već ju je dovoljno postaviti u status brisanja te predati zahtjev za registracijom nove besplatne domene.