Vijesti

31.10.2022.

Imenovani novi arbitri za rješavanje sporova o domenama

Na temelju članka 38. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom, a nakon provedenog javnog poziva objavljenog 26. srpnja 2022. godine na mrežnim stranicama domene.hr i carnet.hr, a na prijedlog Povjerenstva za upravljanje domenom .hr, Upravno vijeće CARNET-a donijelo je odluku o imenovanju novih arbitara.

Lista s imenima i osobnim kvalifikacijama arbitara objavljena je na sljedećoj poveznici: poveznici.

Arbitri se imenuju iz reda nezavisnih stručnjaka, a osobito iz reda osoba koje raspolažu tehnološkim i pravnim znanjem potrebnim za objektivno odlučivanje.

Arbitri su imenovani 15. rujna 2022. godine na mandatno razdoblje od četiri godine.