Vijesti

17.06.2022.

CARNET sudjelovao na CENTR sastanku Jamboree 2022

Registar .hr domena sudjelovao je na Jamboree 2022 sastanku u organizaciji CENTR-a (Council of European National Top Level Domain Registries) od 31. svibnja do 2. lipnja 2022. u Pragu. Na događanju je sudjelovalo više od 190 sudionika uživo i više od 90 online.

Ovogodišnje je događanje obuhvatilo teme zlouporabe DNS-a, verifikacije i validacije korisnika, crawlinga internetskih stranica, NIS 2 direktive, DNSSEC-a i druge iz područja kibernetičke sigurnosti. Uz formalni program, Jamboree pruža izvrsnu priliku za razmjenu iskustava i primjera dobrih praksi između registara i registrara iz razliičitih zemalja.